L'Adaptació a la llar.

El procés d’adaptació a la llar comporta per a l’infant, la primera separació del seu entorn familiar, aquell entorn que dóna seguretat psicoafectiva a nens/es i també els seus progenitors, i establir noves relacions (amb altres adults i altres infants), habituant-se a un nou espai i sovint a un nou horari i normes que modificarà el ritme familiar, creant un nou espai de relació i coneixement del propi fill/a.
A la Llar intentem fer més fàcil i planer aquest procés, atenent i donant resposta a les necessitats de l’infant i de la família, permetent el descobriment d'un entorn que els aportarà a ambdós noves vivències.
És un moment difícil en el qual l’infant passa d’una atenció individualitzada en el nucli de la seva família a haver d’aprendre a compartir joguines, espais, companys i adults. Aquest procés cada infant el viu d’una manera diferent, segons la seva edat o tarannà, i per això l’hem d’ajudar a viure aquest procés sense pors i de manera relaxada per tal que pugui aprendre a compartir, relacionar-se, comunicar-se amb tots els membres del seu grup.
Cal també ajudar i entendre a la família en aquesta primera separació, i per això és important acollir-les i escoltar-les en aquests moments d’angoixa i neguit, i cal ajudar-los a superar aquest procés de forma tranquil·la i natural.
A cada grup hi ha una educadora responsable que ajudarà, orientarà i recolzarà les diverses i diferents situacions que aniran sorgint al llarg d’aquest curt procés d’adaptació a la llar.
És per aquest motiu que en aquestes primeres setmanes demanem la col·laboració de la família i poder començar amb un horari reduït que progressivament l’anem ampliant per anar assolint els ritmes quotidians, però sempre atenent les necessitats que poden sorgir.

Hem tornat...

Des de l'u de setembre estem de nou a la llar, en horari de matí, qualsevol qüestió sobre la que tingueu dubtes, o necessiteu informació, us podeu posar en contacte amb nosaltres, ja sigui o bé per:
  • telèfon,
  • correu electrònic
  • o venint personalment.