MOMENTS

Compartim amb vosaltres alguns moments màgics;

Fotografies de joc i de concentració tretes de petites històries, d’un inici de descoberta o d’un final...
Fotografies que mostren com els infants de forma incansable, explorem allò que tenen al seu abast.
Exploracions que aquests primers anys de vida, són la base del que posteriorment em direm pensament lògicomatemàtic i científic.


Fotografies que formen part del camí recorregut que han fet els micos pel que fa a la forma d’explorar l’entorn; cada vegada més actius i resolutius, més interessats en la consecució d’un fi mitjançant les seves accions.
“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante”,

El Principito.

JOC SIMBÒLIC
 No hi ha res que els humans fem, coneixem, pensem, esperem o temem, que no hagi estat, assajat, experimentat o al menys anticipat durant l'etapa del joc infantil.

                         HEIDI BRITZ CRECELLUS

ELS RATOLINS S’HAN FET GRANS

A l’escola hem creat un espai de creixement on els infants entren en contacte amb altres infants i s’inicien en l’adquisició de valors i la descoberta de l’entorn, respectant la singularitat de cadascú i el seu ritme d’aprenentatge.

Durant aquests mesos, en què han experimentat tants canvis, hem fet de l'escola un espai de creixement feliç.


L’escola els ha ajudat a CRÉIXER JUNTS !!!